ลูกจ้างต้องอ่าน การเยียวยาจากประกันสังคมช่วยท่านได้

364
พิษสงของโรคระบาดกำลังลุกลามมาสู่ปัญหาเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง

การเยียวยาผลกระทบจากก COVID-19 แถลงการณ์รัฐบาลและพรก.ฉุกเฉิน

ในที่สุดรัฐบาลไทยได้ประกาศ พรก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาดโควิด หรือ  COVID-19 ซึ่งมีแนวโน้มว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อภายในประเทศกำลังจะขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มาตรการต่างสำหรับความคุมการะบาดได้ถูกประกาศใช้ออกมาเรื่อยๆ เช่น การขอความร่วมร่วมประชาชนให้อยู่ในพื้นที่จำกัด  การงดเดินทางหากไม่จำเป็น และการปิดสถานที่ให้บริการต่างๆ  อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆเหล่านี้เมื่อประกาศใช้แล้วย่อมมีผลกระทบในทางลบโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้า เนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้คือสรุปความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการประกาศมาตรการควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผู้รับผลประโยชน์หลักดังนี้

 1. ผู้มีอาชีพอิสระ หมายถึงกลุ่มคนที่ไม่มีประกันสังคม ไม่มีสัญญาจ้างงานกับบุคคลหรือหน่วยงานใดถาวร เช่น ช่างก่อสร้างที่รับค่าแรงรายวันชั่วคราวไม่กี่วัน เจ้าของร้านรถเข็นขายหมูปิ้ง ประชากรกลุ่มนี้หากได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ขายของไม่ได้ งานถูกยกเลิก สามารถลงทะเบียนติต่อรับเงินรับเงินชดเชยได้ที่เวบไซค์ เราไม่ทิ้งกัน.com คาดว่ารัฐบาบลจะสามารถเปิดเวบไซค์นี้ได้ในวันเสาร 28 มีค. จะได้รับเงินดำรงชีพผ่านบัญชีพร้อมเพย์เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลานาน 3 เดือน

 2. ผู้รับสิทธิประกันสังคม การช่วยเหลือประเภทนี้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผูที่มีงานประจำแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19 คือ

 • การถูกเลิกจ้าง

 • การลาออกหรือสินสุดสัญญาจ้าง

 • สถานที่ทำงานถูกรัฐบาลสั่งปิด

 • สถานที่ทำงานถูกเจ้าของสั่งปิด

 • และการจำเป็นต้องได้รับการกักกันโรคเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง

ผู้มีสิทธิเอาประกันสามารถเข้ากรอกข้อมูลเพื่อใช้สิทธิการเอาประกันได้ที่เวบไซค์นี้ https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit1.html โดยจะได้รับรับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย แต่สูงสุดไม่เกิน7,500 บาท

นอกจากให้เงินชดเชยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เตรียมเงินทุนกู้ฉุกเฉินให้กลุ่มคนงานที่สูญเสียโอกาสในการทำงาน รายละ10,000-50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 10,000 บาท ระยะเวลากู้ไมเกิน 2 ปี 6 เดือน คิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาทต่อเดือน โดยมีระยะไม่ต้องส่งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใดค้ำประกัน สินเชื่อเปิดให้บริการที่ธนาคารออมสินและธกส. ตั้งแต่เดือน เม.ย. ถีง 30 ธ.ค. ปี 63

 • สินเชื่อพิเศษไม่เกิน 50,000 บาทต่อบุคคล ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 35 บาทต่อเดือน และต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสิน ตั้งแต่เดือน เม.ย. ถีง 30 ธ.ค. ปี 63

 • มาตรการการดูแลและเยียวยาแรงงาน
 • รัฐบาลยังให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยจัดเตรียมเงินกู้ให้สถานธนานุเคราะห์ดอกเบี้ยต่ำ ยืดระยะเวลาการเสียภาษีไปเดือนสิงหาคม  เพิ่มวงเงินลดหย่อนเบี้ยประกันเป็น 25,000 บาทต่อปี ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับอาชีพเสี่ยงภัยทางการแพทย์ และยังได้จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆเพิ่มเติมให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

   

  เรียบเรียงโดย อดิศร สุนทรารักษ์

  อ้างอิง

  https://money.kapook.com/view222937.html

  https://www.thairath.co.th/news/society/1803356

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here