ลงทะเบียนรับเงิน 3,000บาท www.คนละครึ่ง.com

837
www.คนละครึ่ง.com

โครงการคนละครึ่ง.com รับเงิน 3000 บาท เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

มาตรการล่าสุดของรัฐบาลเพื่อช่วยหลือประชาชน โดยทางศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. ได้มีมติเห็นชอบผ่านทางมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยโครงการล่าสุดชื่อว่า “คนละครึ่ง” ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ผ่านงบประมาณ 45,00 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการบริโภค สำหรับ 15 ล้านคน 15 ล้านสิทธิ โดยผู้ร่วมโครงการจะต้องทำรายการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าครึ่งนหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งทางรัฐบาลจะช่วยเหลือ โดยผู้ลงทะเบียนต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

เงื่อนไขผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป

การใช้เงินจะถูกจำกัดไว้ที่วันละ 100-200 บาท แต่อาจจะมีการประเมินความเหมาะสมใหม่ ของจำนวนเงินต่อวันที่เหมาะสม โดยเงือนไขคือต้องใช้ให้หมดวันต่อวัน หากไม่หมดก็ไม่สามารถนำไปใช้ในวันถัดไป เช่นถ้ากำหนดให้ใช้วันละ 200 บาท ประชาชนต้องมีงเิยนของตัวเอง 100 บาทมาร่วมใช้จ่ายในวันนั้นด้วย

ส่วนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโคตรงการ ผู้ลงทะเบียนจะต้องนำไปใช้ที่ร้านค้ารายย่อยที่มีการขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ไว้กับธนาคารกรุงไทย

โดยโครงการนี้จะถูกจัดตั้งขึ้นในช่วง 3 เดือนท้ายของปี 2563 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 โครงการนี้มีเงินหมุนเวียนขึ้นต่ำกว่า 90,000 ล้านบาท โดยจะมีการนำเสนอรายละเอียดกับทางคณะรัฐมนตรีช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 โดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 16 ตุลาคม 2563  โดยทั้งนี้ทาง เซเว่น อีเลฟเว่นยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่

 

ติดตามกันต่อไปนะคะ โครงการช่วยเหลือยังมีมาต่อเนื่อง เพื่อให้เราก้าวพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here