รวมมาตรการธนาคารช่วยลูกหนี้จากวิกฤต โควิด-19

254
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

นายปรีดี  ดาวฉาย ประธานสามคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 วิกฤติภัยแล้ง การผันผวนของค่าเงินบาท ทำให้ส่งผลต่อสภาพคล่องของภาคธุรกิจและครัวเรือนอย่างมาก

สมาคมธนาคารไทยและสมาชิกจึงได้ร่วมกันหามารตการช่วยเหลือกลุ่มลูกค่าธุรกิจที่ใช้บริการสินเชื่อต่างๆ รวมไปถึงการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบซึ่งใช้บริการสินเชื่อต่างๆของธนาคาร รวมถึงสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งขณะนี้มีการทยอยติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอความช่วยเหลือและมีลูกค้าบางส่วนแจ้งขอรับความช่วยเหลือเข้ามาแล้ว แต่ทั้งนี้ยังไม่สามารถระบุถึงขอบเขตวงเงินสินเชื่อในการช่วยเหลือได้ เพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและประเมินผล

21 สถาบันการเงิน ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

Update ข้อมูลล่าสุดกันครับ (27 ก.พ. 63) แต่ละภาพมีข้อมูลชัดเจน หรือจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกที่นี่เลย  https://bit.ly/32gPSZi

  1. ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ

2. ธนาคารกสิกร

ธนาคารกสิกร

3.ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

4.ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

6. ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี

7.ธนาคารทิสโก้

ธนาคารทิสโก้

8.ธนาคารธนชาติ

ธนาคารธนชาติ

9.ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย

10.ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน

11.ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ (ไทย)

ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์

12.ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

13.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

14.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิต

15.ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

16.ธนาคารเพื่อการเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

17.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

18. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห้งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกแห่งประเทศไทย

19.ธนาคารพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธนาคาร SME

20.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

21. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บสย.

ทั้งนี้ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนสามารถติดต่อไปยังธนาคารเพื่อแจ้งความจำนงก์ โดยธนาคารจะตรวจสอบว่าได้รับผลกระทบหรือไม่เป็นรายๆไป

เครดิตภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here