ลูกหนี้มีเฮ ธปท.ขยายมาตรการช่วยลูกหนี้จากภาวะเศรษฐกิจ

158
ธปท.กับมาตการช่วยเหลือลูกหนี้จากสภาวะเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายมาตรการเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเพราะสาเหตุจากโรคระบาด โดยเน้นไปที่การเพิ่มสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหนี้

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายรณดล  นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธ์ุ 2019 หรือ COVID-19 ที่ลุกลามและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และมีความห่วงใยมาโดยตลอด จึงได้ร่วมกับสถาบันการเงินกำหนดมาตรการช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ทุกประเภทธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเน้นการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ เช่นให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว ขยายเวลาการชำระหนี้ การลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ผ่อนชำระบัตรเครดิตขั้นต่ำน้อยกว่า 10%เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อบุคคล ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยมให้ลูกหนี้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ โดยกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธัีนวาคม 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินต่างๆ ช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที ธปท.จึงได้ปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชั้นและการกันเงินสำรองรวมถึงการรายงานข้อมูลเครดิตของลูกหนี้เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อต่างๆที่ง่ายขึ้น

ธปท.คาดว่า ลูกหนี้จะได้ประโยชน์และส่งผลให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ทันท่วงที โดยลูกหนี้สามารถติดตามการให้การช่วยเหลือต่างๆได้ทางเวบไซต์ของสถาบันการเงินนั้นๆและที่เวบไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขอประนอมหนี้ก่อนที่หนี้จะกลายเป็นหนี้เสีย

ข้อมูลจาก The Bangkok Insight

 

ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here