โบนัสออกทีไรหัวใจว้าวุ่น ซื้อบ้านหรือรถก่อนดี

251
ซื้อบ้านหรือรถดี

โบนัสออกจ้าถึงเวลาให้รางวัลตัวเองแล้วซินะ เล็งอยู่ระหว่างซื้อบ้านหรือรถก่อนดีนะ คิดวนไปวนมาหลายรอบ ก็คิดไม่ตกซักที

งั้นเรามาลองทำความเข้าใจกันก่อนว่าซื้อบ้านกับซื้อรถมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ถ้าเราซื้อบ้าน

บ้านคือสินทร์ทรัพย์ที่งอกเงย
  • บ้านเป็นหนี้ระยะยาว เป็นการสร้างภาระทางการเงินอย่างน้อยๆก็ 15 -30 ปี ถ้าคุณมีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีหนี้สินอยู่บ้างแล้วการยื่นกู้ธนาคารเพื่อซื้อบ้านอาจเป็นไปได้ยาก เพราะธนาคารจะพิจารณาจากรายได้และหนี้สินที่มีอยู่ว่ามีสัดส่วนเพียงพอที่จะปล่ยอกู้ให้คุณหรือไม่

  • บ้านเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิมขึ้น หมายถึง ยิ่งนานวัน ราคาก็ยิ่งสูงขึ้น ยิ่งถ้าได้ทำเลที่ดีด้วยแล้วล่ะก็ ราคาสูงขึ้นแทบจะทุกปีเลย ปัจจุบันคนรุ่นใหม่นิยมซื้อและผ่อนคอนโดกันมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า หรือ มีการเดินทางที่สะดวก คนรุ่นใหม่จึงเลือกที่จะซื้อคอนโด และหากมีครอบครัวในอนาคต ค่อยขยับขยายไปซื้อบ้านส่วนคอนโดก็ปล่อยเช่าหรือขายในราคาที่ได้กำไรงาม แต่แน่นอนว่าทั้งบ้านและคอนโดก็ย่อมีค่าบำรุงรักษา เวลาที่เสื่อมสภาพหรือถึงเวลาต้องซ่อมบำรุงบ้าน

การเลือกซื้อในกรณีผ่อน หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมคน ค่าผ่อนไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของเราต่อเดือน เพราะ คุณจำเป็นต้องมีเงินกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย และแน่นอนว่าค่าดอกเบี้ยจากเงินกู้สามารถนำมาลดหย่อยภาษีได้สูงสุดปีละหนึ่งแสนบาท การวางแผนทางการเงินจะช่วยให้คุณสามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้ในทุกๆ 3-4 ปีเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลง

ธนาคารที่ปล่อยกู้เรื่องบ้านก็มีมากมายก่อนซื้อเราควรเปรียบเทียบกันก่อน

ถ้าซื้อรถ

รถยนต์มีค่าบำรุงรักษาค่อยข้างมาก
  • การซื้อรถเป็นการสร้างภาระหนี้ในระดับปานกลาง 3-6 ปี การกู้ซื้อนั้นไม่ยากเท่าซื้อบ้าน แต่เป็นที่รู้กันว่า ซื้อรถยิ่งนานวันมูลค่ายิ่งลดลงตามอายุการใช้งาน อัตรค่าเสื่อมก็สูงกว่าบ้าน และค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง

  • การขายต่อค่อนข้างยาก ถ้ารถไม่ใช่รถตลาดหรือสภาพดีจริงๆ การขายต่อนั้นไม่ง่ายเลย แถวถ้าไปฝากตามเต้นท์รถก็อาจจะถูกกดราคาด้วย

  • ดอกเบี้ยการซื้อรถจะเป็นแบบ Flat rate คือการคำนวนเงินต้นกับดอกเบี้ยแล้วนำมาหารเป็นการผ่อนชำระเป็นงวดๆรายเดือนเท่าๆกันตามจำนวนเดือนที่คุณสัญญาจะผ่อน ถ้าผ่อนในระยะเวลาที่น้อยคุณก็เสียดอกเบี้ยน้อย ถ้าผ่อนในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าคุณก็เสียดอกเบี้ยมากกว่า

ก่อนจะซื้อด้วยเงินผ่อนคุณสามารถเช็คดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆได้จากธนาคาร

 

การซื้ออะไรก็ตามควรพิจารณาถึงความจำเป็นและเหตุผลของการซื้อสำคัญมากๆพอกับการวางแผนทางการเงินรวมถึงการออม และการลงทุนในอนาคตก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน หากไม่จำเป็น เราไม่ควรสร้างภาระทางการเงินในเวลาที่คุณไม่พร้อมฉะนั้นจะเลือกซื้อบ้านหรือรถก่อนนั้น รายได้หลักของคุณคือการตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างตรงจุดที่สุด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here